GRUPA I Słoneczka 

Kod koloru do domofonu rok szkolny 2020/2021

Gr. I : Słoneczka – czerwony

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Na podstawie § 18 ust. 2a, 2b i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) ze  względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci zawieszam zajęcia w I grupie SŁONECZKA w dniach od 24 do 29 marca 2021 r. włącznie za zgodą organu prowadzącego UD-VI_WOW.4424.47.2020.WPO, po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego .powiatowego inspektora sanitarnego HDN/1950/2021
Jednocześnie informuję, że w związku z zamknięciem grupy z powodu COViD-19 w placówce, do której uczęszcza Państwa Dziecko przysługuje opiekunowi prawnemu prawo do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przekazuję w załączeniu wzór oświadczenia.
 
Z poważaniem,

Dorota Skolimowska
Dyrektor Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek"
ul. Pustelnicka 35
04-138 Warszawa
tel. 22 610 66 95
p57@edu.um.warszawa.pl  

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią aktualnych ogłoszeń: http://www.przedszkole57.waw.pl/ogloszenia.php?p=21

 

W Grupie pracują: Pani Ania Witek, Pani Monika Rusinowska oraz Pani Dyrektor Przedszkola Dorota Skolimowska, a także pomoc nauczyciela Pani Bożena Szostek.

Pracownik obsługi: Pani Beata Kielak

Rytmika: Pani Iwona Dzikowicz => poniedziałki i piątki; godzina: 9:30 - 9:45

Język angielski: Pani Karolina Trzpil => poniedziałki i czwartki; godzina: 11:30 - 11:45 

Pobyt w ogrodzie: 11:00 - 11:30

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Informuję, że dzieci będą objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 w formie grupowych zajęć logopedycznych w ramach realizacji autorskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym szansą na dobry start w edukacji”.

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujących formach:

·       Porady i konsultacje dla rodziców / po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr tel. 22 610 66 95 od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy logopedy i w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy zdalnej psychologa od 15 do 19 (nr tel. 22 610 21 32 e-mail: anna.gromek@ppp16.waw.pl)

·       Działania profilaktyczne – zestawy ćwiczeń do pracy z dzieckiem dla rodziców.

 

                                                                                                                                            Dyrektor Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" w Warszawie

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień gr. I „Słoneczka

Dziecko:

 • nie rozpacza, obserwuje otoczenie, rozmawia z kolegami, koleżankami z grupy,
 • rozpoznaje wśród innych i nazywa swój znaczek rozpoznawczy,
 • podejmuje czynności samoobsługowe (w toalecie, przy stole, w szatni),
 • pokonuje uprzedzenia do nieznanych potraw przez ich próbowanie
 • zwraca się do nauczyciela o pomoc przy napotykanych trudnościach,
 • uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczycielkę, podejmuje samodzielnie czynności zabawowe,
 • porządkuje wspólnie z N zabawki w Sali i ogrodzie przedszkolnym,
 • słucha N, podchodzi do niej na jej przywołanie, wykonuje polecenia,
 • uczy się używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam, w określonych sytuacjach je stosuje,
 • słucha poleceń N, korzysta ze swoich praw, przestrzega reguł panujących w grupie
 • podejmuje próby zawiązywania nóg na kokardkę, tworzenia koła i pociągu
 • podejmuje próby sprzątania po skończonej zabawie na hasło „sprzątamy zabawki”
 • ćwiczy pamięć wzrokową, spostrzegawczość i kojarzenie,
 • wie jak prawidłowo myć ręce, korzysta samodzielnie z chusteczek higienicznych,
 • podejmuje próby samodzielnego wkładania i zdejmowania kapci, butów oraz ubrania.
 • uczy się krótkich piosenek,
 • uważnie słucha i obserwuje tego co mówi N podczas zajęć edukacyjnych, podejmuje próby odpowiedzi na jego pytania
 • dokonuje obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym,
 • poznaje pojęcie „para” i rozumie jego znaczenie
 • poznaje i utrwala kolory,
 • ćwiczy orientację w schemacie swojego ciała,
 • usprawnia i rozwija motorykę małą i dużą,
 • zdobywa doświadczenia konstrukcyjne i rozumie pojęcia:
 • wysoki, niski
 •  rozwija pamięć i spostrzegawczość wzrokową
 •  wie co znaczy słowo: przedszkolak

 

 

 

Powered by CouchCMS