Grupa "GROSZKI" pracuje w godzinach: 8:00-15:45

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy odbywają się:

w poniedziałki i środy; rytmika: 9:30 - 9:45,

we wtorki i czwartki; język angielski: 11:30-11:45

Dodatkowa oferta edukacyjna przedszkola: bajkoterapia w piątki: 15:00 - 15:15 

 

 

Bardzo prosimy o dokonanie wplaty za zajęcia z Programów Fundacji Szkatułka na konto 

darowizna       65 1030 1508 0000 0005 5069 3119

(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka)

Pierwsze zajęcie odbędzie się 15 listopada 2018 o godzinie 9:00 do 10:00. Poprowadzi je Kaj Sani - pracownia malarska.

 

 

 

 

6.30 – 8.20 godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola (prosimy o przestrzeganie wymienionych godzin)