GRUPA III MYSZKI

Kod koloru do domofonu rok szkolny 2020/2021

Gr. III Myszki – niebieski

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią aktualnych ogłoszeń: http://www.przedszkole57.waw.pl/ogloszenia.php?p=21

 

W Grupie "Myszki" pracują: Pani Olga Miedwiedskaja i Pani Diana Zarzycka oraz pracownik obsługi: Pani Iwona Krupińska

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2020

 

Tematy kompleksowe:

 Jestem bezpieczny- 14-18.09.2020
 Zasady higieny już dobrze znam! – 21-25.09.2020

 • Przestrzeganie ustalonych zasad,
 • Znajomość zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie,
 • Odczytywanie znaków sygnalizacji świetlnej,
 • Bezpieczne porusza się w sali podczas zabawy ruchowej,
 • Rozwiązywanie zagadek na dany temat,
 • Przeliczanie elementów,
 • Umiejętność odczytywania symboli,
 • Znajomość pojazdów uprzywilejowanych,
 • Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków z otoczenia,
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
 • Poznawanie i nazywanie emocje,
 • Poznanie słów i melodii piosenki,
 • Znajomość niektórych znaków drogowych,
 • Znajomość litery „O” dużej i małej oraz jej obraz graficzny,
 • Planowanie i estetyczne wykonanie prac plastycznych,
 • Kształtowanie prawidłowej wymowy,
 • Usprawnienie sprawności manualnej,
 • Znajomość prawidłowego wykonywania czynności higienicznych,
 • Prawidłowe segregowanie przyborów toaletowych,
 • Poznanie głoski „A”,
 • Korzystanie z przyborów toaletowych zgodnie z zasadami użytkowania,
 • Usprawnienie sprawności manualnej,
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy,
 • Dbałość o zachowanie czystości.

Temat kompleksowy: W przedszkolu.

 • Kształtowanie odpowiednich nawyków po zabawie i przed posiłkami.
 • Doskonalenie zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Samodzielność w samoobsłudze.
 • Wspólne ustalenie  zasad obowiązujących w grupie.
 • Ćwiczenie koordynacji i pamięci ruchowej.
 • Utrwalenie nazw kolorów, ćwiczenie koncentracji.
 • Przypominanie nazw figur geometrycznych, liczenie długości przy pomocy stopy.
 • Dokonanie analizy sylabowej, wyodrębnianie pierwszej głoski.
 • Nauka/ćwiczenie wycinania, dbanie o estetyczny wygląd pracy.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i kształtowanie postawy opiekuńczej wobec kolegów i koleżanek.
 • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Prawidłowe określenie położenia przedmiotu: na, pod, za, obok, przed, nad, pomiędzy.

 

Powered by CouchCMS