Grupa "GWIAZDKI" czynna jest w godzinach: 6:30 - 16:30

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy prowadzone przez:

instruktora umuzykalnienia odbywają się w poniedziałki i środy => Rytmika: 10:05 - 10:30

lektora języka angielskiego we wtorki i czwartki => język angielski: 11:05 - 11:30

Dodatkowa oferta edukacyjna przedszkola:

Dzień otwarty: