Zajęcia kulinarne w grupie Gwiazdek:

Grupa "GWIAZDKI" czynna jest w godzinach: 6:30 - 16:30

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy prowadzone przez:

instruktora umuzykalnienia odbywają się w poniedziałki i środy => Rytmika: 10:05 - 10:30

lektora języka angielskiego we wtorki i czwartki => język angielski: 11:05 - 11:30

Warsztaty kulinarne odbywają się w II i IV środę miesiąca od godziny 15:00.

DZIEŃ OTWARTY: środa 16:30 - 17:30 zapraszamy po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

 

Założenia programowe na luty 2019

Temat: 1. „Czworonożni przyjaciele.”

             2 „W świecie baśni.”

  1. Dziecko przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy i prac porządkowych, liczy przedmioty z dbałością, aby każdy był pokazany i oznaczony liczebnikiem;
  2. Dziecko ustawia po kolei, numeruje, przelicza, posługuje się liczebnikami porządkowymi;
  3. Dziecko wypowiada się na temat treści wysłuchanych opowiadań, nabiera śmiałości w wypowiadaniu się na forum grupy, odpowiada na pytania;
  4. Dziecko rozróżnia emocje i uczucia przyjemne, ma świadomość, że przeżywają je wszyscy ludzie;
  5. Dziecko zauważa, że nie wszystkie emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej;
  6. Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, włącza się do zabaw z dziećmi zgodnie z ustalonymi zasadami;
  7. Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji plastycznych i technicznych;
  8. Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy;
  9. Dziecko odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.

Warsztaty Fundacji Szkatułka: 1, 15 i 22 lutego.

 

Rodziców, którzy jeszcze nie wnieśli jednorazowej opłaty za udział dziecka w warsztatach BARDZO PROSIMY o przelew w wysokości 50zł. na konto Fundacji Szkatułka

Odbiorca: Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 m 52a, 02-517 Warszawa
Numer konta: 37203000451110000004027170
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka / Przedszkole nr 57

 

Założenia programowe na grudzień 2018

TEMAT: W oczekiwaniu na święta

DZIECKO:

- obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe

- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

- przelicza elementy zbiorów czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego

- klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia; układa przedmioty w grupy

- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką ołówkiem, mazakiem itp

- orientuje się w zawodach wykonywanych przez rodziców

 

 

Zajęcia kulinarne: biało - czerwony deser

 

6 listopada 2018 zajęcia z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego "Autochodzik"

 

 

 

Założenia programowe na listopad 2018

I TEMAT: „Polska moja ojczyzna.”

dziecko:

 - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do narodu;

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie;

- wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski, ukryte w podaniach, legendach;

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

- układa proste puzzle, układa historyjki obrazkowe;

 

II TEMAT: „Znamy swoje prawa i swoje obowiązki”.

dziecko:

- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

- odczuwa i wyjaśnia przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek;

- nazywa i rozpoznaje  wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

- respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i  zadań oraz przyjętych norm grupowych;

- opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe;

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

- bierze udział w 3 warsztatach Fundacji Szkatułka; 15, 22 i 30 listopada 2018

 

 

Szanowni Rodzice,

w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, pragniemy w naszej grupie zorganizować Kącik Patriotyczny. Bardzo prosimy o wsparcie naszych działań i przynoszenie eksponatów oraz pamiątek, które nie tylko wzbogacą ten kącik ale również rozbudzą zainteresowanie dzieci naszą Ojczyzną. Mogą to być nie tylko typowo patriotyczne przedmioty, ale wszystko co dotyczy naszego kraju, jego historii, kultury itp.

Wypożyczone przedmioty zostaną zwrócone właścicielom z końcem listopada.

 

Bardzo dziękujemy,

Nauczycielki

 

Udział Franka Falenty w plenerze malarskim w zaprzyjaźnionym Przedszkolu Kubusia Puchatka

                               

       wręczenie dyplomu przez Dyrektora DBFO i gratulacje :)

 

 

 

Październikowe zajęcia kulinarne, zdrowe soki mniam... :)

 

Kulinarne koła, wiem co jem

 

Szanowni Rodzice,

bardzo proszę o przyniesienie dla całej grupy kilku drobiazgów: fasoli, makaronu - świderki i rurki oraz soli. Tylko po 1 opakowaniu!

Osoby mogące nas wesprzeć proszę o wpisanie się na liście w szatni.

 

Bardzo dziękuję,

 

 

 

Założenia programowe na październik'2018

TEMAT: „Barwy jesieni.”

dziecko

- rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla   poszczególnych pór roku;

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. deszcz, opadanie liści, sezonowa wędrówka ptaków;

- rozróżnia lekki i silny wiatr, mały deszcz oraz ulewę

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

- układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów, tworzy własne;

- wyraża swoje rozumienie świata, mówi wyraźnie;

- szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie;

- odczuwa przynależność do rodziny, do grupy przedszkolnej;

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi.

"Piękna nasza Polska cała" - uczymy się kisić ogórki

 

 

 

 

 

Założenia programowe na wrzesień 2018

TEMAT: „W przedszkolu.” „Dbamy o nasze zabawki”

DZIECKO:

- szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie,

- zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

-  komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku, wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy,

- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń,

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,

- nabiera świadomości schematu własnego ciała, potrafi wskazać u siebie i drugiej osoby te części ciała, które występują w parach np. oczy, ręce, nogi, rozbudowuje rysunek postaci człowieka, zwracając uwagę na szczegóły.