Grupa "SŁONECZKA" czynna jest w godzinach: 7:30 - 17:30

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy odbywają się w:

poniedziałki i środy: Rytmika: 9:00 - 9:30

we wtorki i czwartki: język angielski: 15:30-16:00

Terminy zajęć dodatkowych:

środy

gr. IV p. Iza Warsztaty teatralne dla 5cio i 6cio Latków 15:00 15:30 I i II środa miesiąca

Terminy zajęć dodatkowych:

piątki

gr. IV p. Ania W. Zajęcia plastyczne 15:00 - 15:30 pierwszy i ostatni tydzień miesiąca

 

Dzień otwarty: środa godzina: 17:00 - 18:00 po uprzednim umówieniu się na rozmowę o dziecku.

 

Założenia programowe na listopad/grudzień 2018

Temat: Już blisko zima ubieramy się ciepło

Dziecko:

 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • uważnie słucha wierszy, umie odpowiedzieć na pytania z nimi związane,
 • segreguje, przelicza, guziki wg koloru , wielkości, kształtu,
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
 • wykonuje prace plastyczne,
 • doskonali umiejętność przeliczania w dostępnym przez siebie zakresie,
 • wykonuje proste działania matematyczne na fasolkach, makaronie, klockach itp.,
 • układa rytmy,
 • rozwija orientację w schemacie ciała,
 • rozumie umiejętność dopasowania ubrań do pogody,
 • utrwala nazwy pór roku i dni tygodnia,
 • rozwiązuje zagadki,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • dowiaduje się skąd pochodzą owoce cytrusowe,
 • ogląda prezentacje multimedialną „Mandarynka”
 • tworzy prace plastyczne

 

 

BARDZO PROSIMY O WPŁATY O WYSKOŚCI 50ZŁ. WPROST NA KOTO FUNDACJI SZKATUŁKA

Odbiorca: Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 m 52a, 02-517 Warszawa
Numer konta: 37203000451110000004027170
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka / Przedszkole nr 57

Terminy warsztatów listopadowych to: 15, 22 i 30 listopada.

 

 

Założenia programowe na listopad 2018

 

Temat: „Polska-moja ojczyzna”

Dziecko:

 • zna symbole narodowe, wie jakie mają znaczenie,
 • układa rytmy,
 • kształtuje umiejętność liczenia,
 • uczy się słów pierwszej zwrotki hymnu państwowego - „Mazurka Dąbrowskiego”
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni,
 • utrwala znajomość figur geometrycznych,
 • umie pracować w zespole,
 • rozumie pojęcie „para”,
 • wie, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest picie wody,
 • wie jak wygląda piramida żywienia,
 • bierze udział w pokazie mody patriotycznej

 

 

 

 

Założenia programowe na październik 2018

 

Temat: „ Nadeszła Jesień”

Dziecko:

 • wie jakie są pierwsze oznaki jesieni,
 • wie co oznacza określenie „dary jesieni” i umie je wymienić,
 • wie jak niektóre zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy,
 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji do utworu J. Brzechwy pt. „Na straganie„
 • posługuje się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach głównym i porządkowym,
 • układa rytmy,
 • zna nazwy drzew rosnących w najbliższym otoczeniu,
 • rozwija kreatywność poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • dodaje i odejmuje w dostępnym zakresie,
 • potrafi odróżnić owoce od warzyw,
 • tworzy zbiory
 • uczy się słów nowych piosenek i utrwala te, które już zna

 

 

Założenia programowe na wrzesień 2018

Temat: „Moje przedszkole” Bezpieczny przedszkolak na drodze”

Dziecko:

 • nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie do czego one służą,
 • rozpoznaje swój znaczek,
 • wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić,
 • wymienia zasady obowiązujące w przedszkolu i w grupie, stara się ich przestrzegać,
 • wyraża muzykę ruchem,
 • dzieli słowa na sylaby,
 • układa rytmy,
 • tworzy pracę plastyczną wykorzystując różnorodne materiały plastyczne,
 • dobrze orientuje się w schemacie swojego ciała,
 • zna ogólne zasady ruchu dla pieszych,
 • rozpoznaje zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy,
 • zna zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach,
 • przechodzi prawidło przez jezdnię,
 • zna kolory sygnalizacji świetlnej i wie jakie jest jej znaczenie,
 • rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych,
 • rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
 • powtarza usłyszany rytm, ilustruje piosenkę ruchem.

 

Uprzejmie prosimy, aby dzieci przyniosły kostiumy gimnastyczne w podpisanym imieniem dziecka worku.