Grupa "SŁONECZKA" czynna jest w godzinach: 7:30 - 17:30

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy odbywają się w:

poniedziałki i środy: Rytmika: 9:00 - 9:30

we wtorki i czwartki: język angielski: 15:30-16:00

Dodatkowa oferta edukacyjna przedszkola: 

Dzień otwarty: