Grupa "MOTYLKI" czynna jest od 8:00 do 16:00 a w piątki: 8:00 - 15:30

Zajęcia finansowane ze środków m.st. Warszawy odbywają się w

poniedziałki i środy: rytmika o godzinie 11:00 - 11:30

wtorki i czwartki o godzinie 13:30 - 14:00

 

Dodatkowa oferta edukacyjna przedszkola

 

Dzien otwary: