Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                      

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                       Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                        Główny Inspektor Sanitarny

 

MILI PAŃSTWO,

NASZE PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO PRZYJĘTE W POCZET REALIZATORÓW PROGRAMÓW FUNDACJI SZKATUŁKA

BARDZO PROSIMY O WPŁATY NA KOTO PRZEDSZKOLA, Z KTÓREGO KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY ZROBI ZBIOROWY PRZELEW NA FAKTURĘ

darowizna       65 1030 1508 0000 0005 5069 3119

(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

plik pochodzi z fb 1536849567274

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka przetwarzanych w Przedszkolu nr 57 jest: Dyrektor Przedszkola – Dorota Skolimowska

2) Administrator danych osobowych- dyrektor przedszkola - przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pana/Pani dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku gdy mamy 6 latków – obowiązek szkolny) oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

3) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pana/Pani dziecka będą:

  1. podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2. podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  3. organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych lub danych Pani /Pana dziecka następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody,
  5. inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

 

5) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, i danych swojego dziecka do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 57 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                    Administrator Danych Osobowych

                                                                  Dorota Skolimowska

                                                          - Dyrektor Przedszkola nr 57

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA GŁOSÓW NA NASZE PRZEDSZKOLE W PLEBISCYCIE

Przedszkole na Medal

prosimy o głosy: sms pod nr 72355 o treści PMD.800

http://www.warszawa.naszemiasto.pl/przedszkolenamedal

dziękujemy! :)

 

 

Efekty konkursu wielkanocnego na Pisankę z masy solnej.

Mili Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w charytatywnej akcji zbiórki darów do Schroniska na Paluchu.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do udziału w zbiórce używanych, ale czystych ręczników, koców, prześcieradeł i innych tkanin przydatnych dla zwierząt ze Schroniska na Paluchu.

Dziękujemy

Akcja trwa do 9 marca 2018

 

 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z rocznika 2012, prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Burmistrza

 

 

Mili Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w Akcji Góra Grosza. Wszystkie grosze zostały wpłacone na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

 

 

Aktualna ulotka dotycząca wszawicy

gumki do włosów cicho wsza  https://www.aptekagemini.pl/gumki-do-wlosow-cicho-wsza-4szt.html

 

 

Na prośbę SANEPIDu przestrzegamy przed grypą i informujemy o szczepieniach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w mailach od nauczycielek poszczególnych grup.

 

 

 

 

 

Życzenia świąteczne dla rodziców

 

Jest taki dzień...

Bardzo ciepły, choć grudniowy.

Dzień, zwykły dzień,

W którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień,

W którym radość wita wszystkich,

Dzień, który już

Każdy z nas zna od kołyski.

 

(„Dzień taki w roku”)

 

Drodzy Rodzice dzieci naszego Przedszkola!

 

Zapewne czekacie z niecierpliwością na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i czas z nimi związany. Domyślamy się, że wiążecie z tym oczekiwaniem plany i pomysły, jak go przeżyć. Zakładamy, że w święta w sercu każdego człowieka goszczą radość, ciepło, pokój. Do tego zapraszają święta Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu, aby te uczucia były obecne w Państwa domach, relacjach, szczególnie relacjach z dziećmi. Co więcej, aby były obecne nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale każdego dnia, w miejscach oraz sytuacjach, jakich doświadczacie. Tego z całego serca życzymy i Państwu, i sobie. Pogodnych świąt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole57.waw.pl/couch/uploads/file/asf-wirus-afrykanski-pomor-win.pdf 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI CHARYTATYWNEJ "GÓRA GROSZA"