Dodatkowa oferta edukacyjna w roku szkolnym 2019/2020:

Wczasie pandemii i ograniczonego funkcjonowania przedszkola:

 

WELCOME EVERYBODY!

Język angielski z Panią Marleną :)

 

 

WELCOME EVERYBODY! 28 maja 2020

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami, nawiązującymi do tematu „Moja Rodzina”, w języku angielskim: FAMILY –Family Members/VOCABULARY

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ oraz występującymi w piosence ”FINGER FAMILY SONG”.

Oto słownictwo:

Daddy/dedi/tatuś;     Mommy/momi/mamusia;    sister/sister/siostra;    Brother/brader/brat;      baby/bejbi/dziecko;    finger/finger/palec;     Here I am/hir  aj  em/tu jestem;                    Where are you?/łer ar ju/gdzie jesteś?.

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania tej piosenki.

Piosenka „FINGER  FAMILY” https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns

Tekst

Daddy finger, daddy finger,

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do ?

Mommy finger, mommy finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do ?

Brother finger, brother finger

Where ...?(itd.)

Sister finger, sister finger

Where …? (itd)

Baby finger, baby finger

Where …? (itd.)

Dodatkowo dołączam link do piosenki „OUR FAMILY”: Grandmother/grandmade/babcia;      grandfather/grandfade/dziadek

https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o

Tekst

Father, Mother, brother, sister

Grandfather and  grandmother, too.

We all live and help one another

As all loving families do./4 razy powtarzamy/

A może bardziej spodoba się  piosenka „I LOVE YOU FAMILY”(w załączniku z tekstem): https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzało  głównie  słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego/kolejnego, przesłuchania piosenki). Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.   

  A na „deser”

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas, przesyłam do obejrzenia filmik animowany, o rodzinie: https://www.youtube.com/watch?v=s2OmXZ3jDzQ (utrwalenie słownictwa).

Dobrej zabawy !

Goodbye, see you soon.

p.Marlena

WELCOME EVERYBODY!

Dzisiaj, WT 26.05.20, czyli „DZIEŃ MAMY” .  Proponuję więc dzieciom, zapoznanie się z wierszykiem, nagranym w wersji angielskiej i polskiej. A potem,  zapraszam  również do obejrzenia i wysłuchania dwóch piosenek, nawiązujących do tego temat do wyboru (w załącznikach).

WIERSZYK na „MOTHER`S DAY”/j. ang. i polski/ „DZIEŃ MAMY”  https://www.youtube.com/watch?v=rZn8uvPwU4s

TEKST

Mommy, mommy, please find me

Baby boy,

Where is he?

Mommy, mommy, please find me

Baby girl,

Where is she?

Looking here, looking there

I can`t see them anywhere.

Polska  wersja

Mamo, Mamo, odnajdź  mnie

Synku, synku, gdzie on jest?

Mamo, Mamo, odnajdź  mnie

Córciu, córciu, gdzie jesteś

Szukam tu, szukam tam

Gdzie są moje szkraby dwa?

Piosenki „I LOVE  YOU  MOMMY” oraz „HAPPY  MOTHER`S  DAY” (do wyboru), przesyłam w załącznikach (z tłumaczeniem nowych słów i zwrotów).

Proszę, aby dziecko próbowało nauczyć się wierszyka a także samodzielnie powtarzało głównie słowa  piosenki/ek, a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego/kolejnego, przesłuchania piosenki). Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.

A na „deser”

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas, proszę, aby dzieci pokolorowały wybraną przez siebie kolorowankę dla „MAMY”.

PIOSENKA „HAPPY MOTHER`S  DAY”

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo

Tekst

Mother's Day
Mother's Day
Happy Mother's Day

Here's a gift I'll give to you on this Mother`s Day.
I'll clean my room,
I'll make my bed,
I'll put my toys away.
I'll be good just for you on this mother's day.
Mother's Day
Mother's Day
Happy Mother's Day

Here's a gift I'll give to you on this Mother`s Day.
I'll clean my room,
I'll make my bed,
I'll put my toys away.
I'll be good just for you on this mother's day.

Oto zwroty do zapoznania I nauczenia:

Mother's Day/maders dej/dzień matki/mamy; Happy Mother`s Day/ hapi maders dej szczęśliwego dnia matki/mamy;

Gift/gift/prezent;       clean my room/klin maj rum/posprzątam swój pokój;

Make my bed/mejk maj bed/pościelę moje łóżko.

 

PIOSENKA „I LOVE  YOU  MOMMY”

https://www.youtube.com/watch?v=ca9rptz0mDI

TEKST

"Mommy, mommy, I love you mommy"
This is your special day
Flowers and presents
And breakfast in bed
Whatever you wish for
I'll give you instead.
Mommy, mommy, I love you mommy
No chores for you today
Bear hugs and kisses 
To show how I feel
I love you mommy dear.
Baking, cooking
Washing and working
Making our house a home
Always helping
Care for my well being
I never feel alone.
Mommy, mommy
I love you mommy

In all your special ways
So on every second
Sunday in May
We'll celebrate
Mother's Day.

Mommy, I love you

You know,

we love you so.

Oto słownictwo do tej piosenki :

Mommy/momi/mamusiu;      I love you mommy/aj low ju momi/kocham cie mamusiu     Mother's Day/maders dej/dzień MAMY;   Flowers/flałers/kwiaty        special day/speszyl dej/szczególny, wyjątkowy dzień     presents/prizents/prezenty;   Bear hugs/beer hjudżys/uściski;      kisses/kisys/całusy

Miłej zabawy !

            Goodbye, see you soon.

            p.Marlena

WELCOME EVERYBODY!        21 maja 2020

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami, związanymi z emocjami

w języku angielskim, występującymi w poniższym słowniku: VOCABULARY -FEEL FEELINGS. Are you happy? –narrator.

https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8

Oto słownictwo:

Angry/engry/zły;        bored/bord/znudzony;         excited/eksajtyt/       happy/hepi/ szczęśliwy;         hungry/hangry/głodny;        sad/sed/smutny;     scared/skerd/ wystraszony;   shy/szaj/nieśmiały;    sleepy/slipi/senny;     thirsty/fersti/spragniony;        tired/tajred/zmęczony;                worried/łoryd/zmartwiony

a także do obejrzenia i wysłuchania poniższej piosenki, nawiązującej do tego tematu.

Piosenka ”EMOTIONS  HOKEY  POKEY”

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus

Oto słownictwo:

Emotions/emołszyns/emocje;  HOKEY POKEY/hołki połki/hokus pokus;                clap/klap/klaskać;

Happy face/hepi fejs/szczęśliwa twarz;                      surprised/seprajzd/zdziwiony;      put your…face in/put jor… fejs in/włóż/wsuń swoją …twarz;                 shake/szejk/potrząśnij;                 take your…face out/tejk jor…fejs aut/zabierz swoją…twarz;                    silly/sili/niemądry          turn around/tern eraund/obróć się;              

Tekst

All right everybody, let's do the Emotions Hokey Pokey!
 

You put your HAPPY face in,
you take your HAPPY face out,
you put your HAPPY face in and you shake it all about
You do the hokey pokey and turn yourself around,
Everybody turn around! (clap, clap)
 

You put your sad face in
you take your sad face out
you put your sad face in and you shake it all about
you do the hokey pokey and turn yourself around
Everybody turn around
 

You put your angry face in
You take your angry face out
You put your angry face in and you shake it all about
You do the hokey pokey and turn yourself around,
Everybody turn around! (clap, clap)
 

You put your scared face in
You take your scared face out
You put your scared face in and you shake it all about
You do the hokey pokey and turn yourself around,
Everybody turn around! (clap, clap)
 

You put your surprised face in
You take your surprised face out
You put your surprised face in and you shake it all about
You do the hokey pokey and turn yourself around,
Everybody turn around! (clap, clap)
 

You put your silly face in
You take your silly face out
You put your silly face in and you shake it all about
You do the hokey pokey and turn yourself around,
Everybody turn around! (clap, clap)
Everybody turn around!

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzać głównie słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego/kolejnego, przesłuchania piosenki). Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.

Dobrej zabawy !.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

WELCOME EVERYBODY!          19 maja 2020

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami, związanymi z utrzymaniem higieny, w języku angielskim, występującymi w piosence ” Wash Your Hands Song”.

Oto słownictwo:

Wash your hands/łosz jor hends/myj dłonie;           show me/szoł mi/pokaż mi;   everybody/ewrybady/wszyscy;          Rub/rob/potrzyj;        dry/draj/wysusz; shake/szejk/potrząśnij

Zapraszam  do obejrzenia i wysłuchania poniższej piosenki, nawiązującej do tego tematu.

Piosenka " Wash Your Hands Song

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

TEKST

Wash your hands, wash your hands
Everybody come along and wash your hands! (2 razy powtórz)

1.Show me, show me your hands, everybody
Show me, show me your hands - are they dirty?
Show me, show me your hands everybody
Time to wash your hands

Rub, rub, rub your hands, everybody
Rub, rub, rub your hands - are they soapy?
Rub, rub, rub your hands, everybody
Time to wash your hands

And we sing
Wash your hands, wash your hands
Everybody come along and wash your hands! (3 razy powtórz)

2.Dry, dry, dry your hands, everybody
Dry, dry, dry your hands - are they dry yet?
Dry, dry, dry your hands, everybody
Time to wash your hands

Shake, shake, shake
your hands, everybody
Shake, shake, shake your hands - are they clean now?
Shake, shake, shake your hands, everybody
Time to wash your hands

And we sing
Wash your hands, wash your hands
Everybody come along and wash your hands! (3 razy powtórz)

Before you eat, wash your hands

When you come home, wash your hands

In the bathroom, wash your hands

After you play, wash your hands

Wash your hands, wash your hands
Everybody come along and wash your hands! (3 razy powtórz)

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzać głównie słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego/kolejnego, przesłuchania piosenki) i naśladować czynności jak w piosence. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. 

Dobrej zabawy !

            Goodbye, see you soon.

            p.Marlena

WELCOME EVERYBODY! 14 maja 2020

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami, związanymi z łąką

w języku angielskim, występującymi w piosence ” FIVE GREEN and SPECKLED FROGS  ”.

Oto słownictwo:

frog/frog/żaba;      speckled frogs /sfekylt frogs/nakrapiane żaby;          delicious bugs/dyliszys bags/pyszne pluskwy;             yum/jam/mniam;        glub/glab/reche;     nice and cool/najs end kul/przyjemnie i chłodno      jumped in the pool/dżampt in de pul/wskoczył do basenu;

Zapraszam  do obejrzenia i wysłuchania poniższej piosenki, nawiązującej do tego tematu (o pięciu żabkach, które znalazły ochłodę w wodzie basenu).

Piosenka “FIVE GREEN and SPECKLED FROGS” https://www.youtube.com/watch?v=kEJP1myKkUc

TEKST

Five green and speckled frogs sitting on a hollow log,
Eating some most delicious bugs. Yum, Yum
One frog jumped in the pool, where it was nice and cool.
Now, there’s only four speckled frogs. Glub, Glub

Four green and speckled frogs sitting on a hollow log,
Eating some most delicious bugs. Yum, Yum
One frog jumped in the pool, where it was nice and cool.
Now, there’s only three speckled frogs. Glub, Glub

Three green and speckled frogs sitting on a hollow log,
Eating some most delicious bugs. Yum, Yum
One frog
jumped in the pool, where it was nice and cool.
Now, there’s only two speckled frogs. Glub, Glub

Two green and speckled frogs sitting on a hollow log,
Eating some most delicious bugs. Yum, Yum
One frog
jumped in the pool, where it was nice and cool.
Now, there’s only one speckled frog. Glub, Glub

One green and speckled frog sitting on a hollow log,
Eating some most delicious bugs. Yum, Yum
One frog
jumped in the pool, where it was nice and cool.
Now, there are no speckled frogs. Glub, Glub
Now, there are no speckled frogs. Glub, Glub

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzać głównie słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego/kolejnego, przesłuchania piosenki). Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.   

A na „deser”

przesyłam do obejrzenia filmik animowany, o przemianie gąsienicy w motyla „THE  VERY  HUNGRY  CATERPILAR”:  https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Dobrej zabawy !

            Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

12 maja 2020                              WELCOME EVERYBODY!     

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotem w poniższej piosence

w języku angielskim.  Oto słownictwo:

Over in the meadow/ołwer in de medouł/na łące;         sky gleams blue /skaj glimz blu/niebo świeci       na niebiesko;    robin/robyn/rudzik;             Toad/tołd/ropucha;                      bee/bi/pszczoła;             crow/kroł/wrona;            little lambies/litl  lamis/małe jagnięta;   lizard/lazed/jaszczurka; mouse/maus/mysz;  fish/fysz/ryba;             muskrat/maskrat/piżmak;   spider/spajder/pająk.

Zapraszam  do obejrzenia i wysłuchania  piosenki, nawiązującej do tematu „Na łące”:

PIOSENKA  „OVER IN THE MEADOW” https://www.youtube.com/watch?v=C6ljGXMMB-g

Tekst

1.Over in the meadow

In the sand in the sun

Lived a bumpy mother toad

And her little toadie one.

”Wink “ said the mother

“I wink” said the one

So they winked and they blinked

In the sand in the sun.

2.Over in the meadow

Where the sky  gleams  blue

Lived a wooly mother sheep

And her little lambies two.

“Bath” said the mother

“We bath” said the two

So they baahed and they ran

Where the sky gleams blue.

3.Over in the meadow

In a hole in a tree

Lived a smooth mother  robin

And her little robins three.

“Sing” said the mother

“We sing” said the three

So they sang and they chirped

In a hole in a tree.

4. Over in the meadow

In the reeds on the shore

Lived a spiky mother muskrat

And her little muskrats four

“Dive” said the mother

“We dive” said the four

So they dived and they burrowed

In the reeds on the shore.

5. Over in the meadow

In a snug in beehive

Lived a fuzzy mother bee

And her little bees five

“Buzz” said the mother

“We buzz” said the five

So they buzzed and they hummed

In the snug  beehive.

6. Over in the meadow

In a nest built of sticks

Lived a shiny mother crow

And her little crows six.

“Caw” said the mother

“We caw” said the six

So they cawed and they called

In their nest built of sticks.

7. Over in the meadow

Where the grass is so even

Lived a furry mother mouse

And her little mousies  seven.

“Squeak!” said the mother

“We squeak” said the seven

So they squeaked and they sniffed

In the grass soft and even.

8. Over in the meadow

By the old mossy gate

Lived a scaly mother lizard

And her little lizards eight.

“Bask” said the mother

“We bask” said the eight

So they basked in the sand

On the old mossy gate.

9. Over in the meadow

Where the stream water shines

Lived a slippery mother fish

And her little fishes nine.

“Swim” said the mother

“We swim” said the nine

So they swam and they leapt

Where the stream water shines.

 

10. Over in the meadow

In a sly little den

Lived a hairy mother spider

And her little spiders ten.

“Spin” said the mother

“We spin” said the ten.

So they spun lacy webs

In their sly little den.

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzać głównie słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego przesłuchania piosenki), przy czym odliczamy do siedmiu (seven), a jak ktoś woli więcej to będzie super!. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.

Dobrej zabawy !.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

WELCOME EVERYBODY!        7 maja 2020

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami, związanymi z pracą rolnika w języku angielskim, występującymi w piosence ”THE FARMER PLANTS THE SEEDS”.

Oto słownictwo:

rolnik/farmer/farmer;                   plants the seeds/plants de sids/sadzi nasiona;         nasiona/pflau/seeds;                  wychodzi/kamz aut/comes out;          upaść/tu fol/to fall;

rosnąć/tu groł/ to grow;              vegetables/wedzytebls/warzywa;    digs them up/digs dem ap/ wykopuje je;          czas zjeść/tajm tu it/time to eat.                      

Zapraszam  do obejrzenia i wysłuchania poniższej piosenki, nawiązującej do tego tematu.

Piosenka "THE FARMER PLANTS THE SEEDS SONG”

https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo

Tekst
The farmer plants the seeds
[Stoop and pretend to plant seeds.]
The farmer plants the seeds
Hi, Ho, the dairy-o,
The farmer plants the seeds.

The sun comes out to shine 
[Make a large circle with arms.] 
The sun comes out to shine
Hi- Ho the dairy-O
The sun comes out to shine

The rain begins to fall 
[Hands flutter up and down.]
The rain begins to fall
Hi Ho the dairy-O
The rain begins to fall

The seeds begin to grow 
The seeds begin to grow
[Stand up slowly.]
Hi Ho the dairy-O
The seeds begin to grow

The vegetables are here
The vegetables are here
Hi ho the dairy-O
The vegetables are here

The farmer digs them up
The farmer digs them up
Hi ho the dairy-O
The farmer digs them up

Now, it's time to eat
Now it's time to eat
Hi Ho the dairy-O
Now it's time to eat

Proszę, aby dziecko próbowało samodzielnie powtarzać głównie słowa a jak dadzą radę, to też zwroty (w trakcie powtórnego przesłuchania piosenki). Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. Ale także do naśladowania ruchami.  

Dobrej zabawy!

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

 

WELCOME EVERYBODY!        5 maja 2020

 

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nazwami m.in. najważniejszych maszyn rolniczych w języku angielskim.

Oto słownictwo:

Pole/Fild/field;               rolnik/farmer/farmer;            traktor/trakte /tractor;         pług/pflau/plow              brona/haroł/harrow             siewnik/side/seeder    tak dużo zabawy/soł macz fan/so much fun

Zapraszam  do obejrzenia i wysłuchania poniższej piosenki, nawiązującej do tego tematu: https://www.youtube.com/watch?v=MY4ULeQbkmc 

Dobrej zabawy !.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

 

WELCOME EVERYBODY!  30 kwietnia 2020

Zapraszam do wysłuchania piosenki o przygodach „małej Syrenki Arielki”. Podaję dla dzieci dwie wersje językowe, tej piosenki/polska wersja z tekstem/oraz  do nauki nowe słowa i zwroty,  występujące w poniższej piosence:

mermaid/mermejd/syrena;      look at/luk et/spójrz na;              everything/ewryfing/wszystko;                treasure/(treże)/skarb;                               girl/gerl/dziewczynka

I want more/aj łont mor/chcę więcej

Piosenka THE LITTLE  MERMAID”/”Mała Syrenka

z filmów W.DISNEY`a/j.angielski/ tekst pojawia się na obrazie

https://www.youtube.com/watch?v=Viy9XB43h6Q    

Polska wersja tej piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=C-VdEqXEGck

Tekst

Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz

Że więcej chyba już nie da się mieć

Można zazdrościć mi że

Wszystko mam czego chcę.

Czy widzisz ten cudowny blask

Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was

Do szczęścia mało mi brak

Wiem, że uważasz tak.

Mam przydasiów pokłady nie małe

I cotosie w kolekcji są mojej

Chcesz to mogę ci dać Są wspaniałe

Ale cóż kiedy ja więcej chcę.

Chciałabym być tam gdzie ludzie są

Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec

Jak płyną lekko tak przy pomocy

Ach, nóg

Płetwy na ziemi nie sprawdzą się bo

Stopy mieć trzeba by stanąć na nich

I po ulicach móc - jak oni mówią to

Iść

Chce mieszkać tam kiedy jest cień

Lub w słońcu brodzić dzień cały

Wśród ludzi żyć w ich świecie być

Naprawdę chcę

Może by stąd uciec na ląd nazwany ziemią

Śnie o tym, że przytuli mnie nadmorski piach

Na ziemi tej dzieciom jest lżej.

Ojcowie córki rozumieją

Bez zmuszania do pływania mija tam czas.

Chcę poznać już co z nich każdy wie

Chcę na pytania me odpowiedzi

Co to ogień i czemu on rozprasza cień

 

Gdy przyjdzie czas chciałabym raz

Wreszcie zobaczyć świat wspaniały

W tym świecie żyć, wolną już być

Naprawdę chcę.

Dobrej zabawy z piosenką i kolorowanką!.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

 

28 kwietnia 2020

WELCOME EVERYBODY!

Dzisiaj, proponuję dzieciom, zapoznanie się z nazwami polskich symboli narodowych w języku angielskim.

Oto słownictwo:      Hymn Polski/Polish anthem/poulisz antem;             godło/emblem/emblem;             orzeł/eagle/igl;                      flaga/flag/fleg

 

 

21 kwietnia 2020

WELCOME EVERYBODY!

Oto propozycja z języka angielskiego na dzisiejszy dzień/słownictwo i wymowę podaje narrator/:

POGODA:

-it’s hot- jest gorąco
-it’s cold- jest zimno
-it’s sunny- jest słonecznie
-it’s windy- jest wietrznie
-it’s rainy- jest deszczowo
-it’s cloudy- jest pochmurno

WHAT`s the weather like?

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

Zapraszam do zapoznania się z nowymi słowami i zwrotami, poniżej załączonego linku do piosenki „Weather Song for Kids”, które podaję wytłuszczoną czcionką :

How’s the weather? /Jaka jest pogoda?

weather /pogoda       sunny/słoneczny       cloudy/pochmurny     today/dziś     Today is rainy / dziś jest wietrznie     rainy/deszczowy   snowy/śnieżny                                  

Dzieci podczas słuchania piosenki, zapoznają się z wymową tych słów.

Piosenka „Weather Song for Kids” https://www.youtube.com/watch?v=Unbc3y1RefQ

Tekst

How is the weather ? /3razy

How is the weather today?

Today is sunny./ 2razy

Today is sunny, it is a sunny day today.

 

How is the weather ? /3razy

How is the weather today?

Today is cloudy./cloudy/2 razy

Today is cloudy, it is a cloudy day today.

 

How is the weather ? /3razy

How is the weather today?

Today is rainy.

Today is rainy, it is a rainy day today.

How is the weather ? /3razy

How is the weather today?

Today is snowy./3razy

Today is snowy, it is a snowy today.

Proszę o wspólne, wysłuchanie nowych słówek /każde dziecko przyswaja ich tyle, ile może zapamiętać/ i piosenki o pogodzie. Potem, proszę zachęcać dzieci do samodzielnego powtarzania tego co im „wpadło w ucho”, by to utrwalić.

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas to proponuję poniższe zadanie do wykonania.

A na „deser”

Karta pracy ( 1 ), przesyłam w poniższym, linku:  https://www.youtube.com/watch?v=Ggfb4Y4TE4Q

Zadaniem dziecka, jest obserwowanie wspólnie z rodzicem, instrukcji rysowania/kolorowania/ powyższego rysunku o pogodzie.

Na koniec, proszę aby dziecko samo spróbowało powtórzyć zapamiętane słowa o pogodzie, po angielsku. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. 

Dobrej zabawy z piosenką i rysunkiem!.

Goodbye, see you soon.

p. Marlena

 

16 kwietnia 2020

WELCOME EVERYBODY!

Zapraszam do zapoznania się z nowymi słowami i zwrotem, poniżej załączonego linku do piosenki Mary Had a Little Lamb”, które podaję wytłuszczoną czcionką :

Mary Had a Little Lamb /Marysia miała małe jagnię (owieczkę)           Little lamb /małe jagnię              Everywhere /wszędzie           Laugh and play /śmiać się i bawić         Mary went/Marysia poszła    Love Mary so/kocha Marysię tak     Loves the lamb/kocha owieczkę                  

 

Dzieci podczas słuchania piosenki, zapoznają się z wymową tych słów.

Piosenka “Mary Had a Little Lamb”

 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0LKINJtgY

 Tekst

Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,

Its fleece was white as snow.
Everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went

The lamb was sure to go.
It followed her to school one day
School one day, school one day
It followed her to school one day
Which was against the rules.
It made the children laugh and play,
Laugh and play, laugh and play,

It made the children laugh and play
To see a lamb at school.

And so the teacher turned it out,
Turned it out, turned it out,
And so the teacher turned it out,
But still it lingered near.
And waited patiently about,
Patiently about, patiently about,
And waited patiently about
Till Mary did appear.
"Why does the lamb love Mary so?"
Love Mary so? Love Mary so?

"Why does the lamb love Mary so?"
The eager children cry.
"Why, Mary loves the lamb, you know."
Loves the lamb, you know, loves the lamb, you know

"Why, Mary loves the lamb, you know."

 

Zadaniem dziecka jest samodzielna próba powtarzania ww. zwrotów i słów, po angielsku. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem.

Dobrej zabawy z piosenką!.

Goodbye, see you soon.

p.Marlena

 

 

 

 

14 kwietnia 2020

WELCOME EVERYBODY!

Zapraszam do zapoznania się z nowymi słowami i zwrotem, poniżej załączonego linku do piosenki „OLD Mc DONALD HAD A FARM”, które podaję wytłuszczoną czcionką :

Old Mc Donald had a farm/stary Mc Donald farmę miał         cow/krowa       chicks/kurczaki        pig/świnia        dog/pies       ducks/kaczki         sheep/owca                                                    

 Dzieci podczas słuchania piosenki, zapoznają się z wymową tych słów.

Piosenka „OLD Mc DONALD HAD A FARM”

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKwL4pgcvCo

Tekst

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some cows
Ee i ee i oh
With a moo-moo here
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo-moo
 

Old MacDonald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh
And on this farm he had a pig, eee-yi-eee-yi-oh
With an oink, oink here and an oink, oink there
Here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink
Old MacDonald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh

 

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had a dog

Ee i ee i o

With a woof-woof here and a woof-woof there

Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a ducks, E-I-E-I-O.
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack-quack, there a quack-quack, everywhere a quack-quack.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O.
With a baaa here and a baaa there
Here a baaa, there a baaa, everywhere a baaa.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

………….

A tą zwrotkę można dośpiewać samemu:

 

Old MacDonald had a farm

And on his farm he had some chicks
Ee i ee i o
With a cluck-cluck here
And a cluck-cluck there
Here a cluck, there a cluck
Everywhere a cluck-cluck
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o

 

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas to proponuję poniższe zadanie do wykonania.

Proponuję grę, gdzie zadaniem dziecka jest wybrać/wskazać właściwe zwierzę wiejskie (wymowa jest podana, więc dziecko może ją utrwalić, a także ich odgłosy). Może też policzyć wszystkie zwierzęta biorące udział w grze: 

https://www.lulek.tv/gry/darmowe/angielskie-slowka-288

Gra ćwiczy refleks i spostrzegawczość dziecka.

A na „deser”

Zadanie: proszę aby dziecko samo spróbowało policzyć zwierzęta, po angielsku. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. 

Rodziców poproszę o przesłanie zdjęć rysunków i jeśli, ktoś nagra filmik z zabawy z tą piosenką a znajdą Państwo czas na to, to także proszę go przesłać.

Dobrej zabawy z grą i piosenką!.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

 

 

7 kwietnia 2020

WELCOME EVERYBODY!

Zapraszam do zapoznania się ze słownictwem wielkanocnym i jego wymowy. Narrator wymienia aż 10 słówek, które podaję poniżej ale dla naszych potrzeb, wystarczą te, z wytłuszczoną czcionką :

eggs/jajka          basket/koszyk                  candy/cukierek                chick/kurczak                   church/kościół                 flowers/kwiaty                grass/trawa       Jesus/Jezus                                       lamb /owca       rabbit/zając

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

Proszę kilka razy powtórzyć  te słowa z dzieckiem a potem zachęcić je do samodzielnej próby ich wypowiadania.

A teraz proponuję posłuchać piosenki, która wprowadza nowe słowa jak poniżej :

Easter eggs/jajka wielkanonoce                              blue/niebieski                  yellow/zółty

Green/zielony                  pink/różowy                     fun/bawić się                    run/uciekać      

 oraz przypomni dzieciom nazwy i wymowę poznanych już kolorów,  występujących w poniższej piosence:

“EASTER  EGG  HUNT”/ Zabawa w poszukiwanie  kolorowych jajek

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ

Tekst

An Easter egg hunt’s fun, fun!
Everybody, run, run!
An Easter egg hunt’s fun, fun!
Everybody, run, run, run!

Off we go!

Where are the Easter Eggs, Easter Eggs, Easter Eggs?
Where are the Easter Eggs? Can you spot them?

Oh, I found a yellow egg, yellow egg, yellow egg.
Oh, I found a yellow egg behind the bush.

Oh, I found a blue egg, blue egg, blue egg.
Oh, I found a blue egg in the plant pot.

An Easter egg hunt’s fun, fun!
Everybody, run, run!

The Easter Egg Hunt is Egg-citing!

Where are the Easter Eggs, Easter Eggs, Easter Eggs?
Where are the Easter Eggs? Can you spot them?

Oh, I found a green egg, green egg, green egg.
Oh, I found a green egg in coral reefs.

Oh, I found a pink egg, pink egg, pink egg.
Oh, I found a pink egg in a scallop.

The Easter egg hunt is so much fun!

 

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas to proponuję poniższe zadanie do wykonania.

Karty pracy przesyłam w kilku załącznikach.

Zadaniem dziecka jest narysowanie (odwzorowując linie na pisance, wg.załączonego wzoru na karcie) na papierze/można też wydrukować/ i pokolorowanie wybranego przez nie, któregoś z jaj. Na koniec, proszę aby dziecko samo go spróbowało nazwać po angielsku. Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. 

Rodziców poproszę o przesłanie zdjęć rysunków i jeśli, ktoś nagra filmik z zabawy z tą piosenką a znajdą Państwo czas na to, to także proszę go przesłać.

Dobrej zabawy z piosenką!.

                Goodbye, see you soon.

                p.Marlena

 

 

 

2 kwietnia 2020

Zapraszam do nauki nowych wyrazów związanych z wiosną a występujących w poniższej piosence:

 

Frog /żaba;         ladybug(lejdibag)/biedronka;      bee (bi)/pszczoła;       butterfly(baterflaj)/motyl         bluebird (bluberd)/niebieski ptak             spring/wiosna

 

 

Piosenka “Spring is here”

https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU&list=RDDobrRgD5aOU#t=0

Tekst

 1. Spring is here
  Spring is here

  How do you think I know?
  I(/we) just saw a bluebird
  That is how I (/we) know  (2 razy powtarzamy zmieniając “I” na “we”)

  Do the bird walk
  and strut your thing
  Do the bird walk
  flap your wings
  Do the bird walk
  Do anything
  And look around for another signs of spring.
 2. Spring is here
  Spring is here

  How do you think I know?
  I (/we) just saw a bee
  That is how I(/we) know  (2 razy powtarzamy zmieniając “I” na “we”)

  Do the bee walk
  and strut your thing
  Do the bee walk
  flap your wings
  Do the bee walk
  Do anything
  And look around for another signs of spring.
 3. Spring is here
  Spring is here

  How do you think I know?
  I(/we) just saw a ladybug
  That is how I(/we) know (2 razy powtarzamy  zmieniając  “I” na “we”)


Do the ladybug walk
and strut your thing
Do the ladybug walk

 flap your wings
Do the ladybug walk
Do anything
And look around for another signs of spring.

 1. Spring is here
  Spring is here

  How do you think I know?
  I(/we) just saw a butterfly
  That is how I(/we) know (2 razy powtarzamy  zmieniając  “I” na “we”)


Do the butterfly walk
and strut your thing
Do the butterfly walk
flap your wings
Do the butterfly walk
Do anything
And look around for another signs of spring

 1. Spring is here
  Spring is here

  How do you think I know?
  I(/we) just saw a  frog
  That is how I(/we) know (2 razy powtarzamy  zmieniając  “I” na “we”)

 

Do the frog jump
and strut your thing

Do the frog jump

Badda bing

Do the frog jump

Do anything

And look around for another signs of spring.

Piosenka ma 5 zwrotek ale na potrzeby zajęć, wystarczy, że dziecko będzie umiało powtarzać (Spring is here) i powyższe, nowe słowa.

 

Jeśli jeszcze będzie chęć i znajdzie się czas to proponuję zadanie do wykonania.

Zadaniem dziecka jest narysowanie i pokolorowanie wybranego przez nie, owada lub ptaka. Na koniec, proszę aby dziecko samo go spróbowało nazwać po angielsku.

Dla zachęty, proszę to zrobić najpierw wspólnie z dzieckiem. 

Dobrej zabawy z piosenką!

 

                Goodbye, see you soon.

Powered by CouchCMS